Managed Services Monitoring en Rapportages borgt het continue kritisch bewaken van beheerde IT componenten door actieve alerting en het signaleren van trends op basis waarvan periodieke rapportages worden opgeleverd.

Monitoring en beheer

Managed Services neemt de beheerde IT componenten op in geavanceerde monitoring & beheer tooling die de systemen 24 uur per dag, 7 dagen per week in de gaten houden. Hierbij wordt zowel gekeken naar de performance van de systemen, als de status van de hardware en eventuele problemen (events) die zich voordoen op de systemen. Vanuit de servicedesk wordt dagelijks op werkdagen de systemen gecontroleerd op onvolkomenheden. Indien wenselijk wordt remote support aangestuurd om pro-actief beheer uit te voeren, waarbij regulier beheer wordt uitgevoerd op de systemen en problemen worden voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan het patchen en updaten van de systemen, maar ook performance en configuratie optimalisatie. Daarnaast levert Managed Services1x per 2 maanden een rapportage op aan haar klanten over de verrichte werkzaamheden op het gebied van incidenten, problemen en wijzigingsverzoeken. In deze rapportage wordt ook een trendanalyse gemaakt (over bv. het bandbreedte gebruik en uptime van de omgeving) en verbeteradviezen gegeven voor de omgeving.

Meer informatie?

Belt u met Nováccent Managed Services voor meer informatie. Onze vakspecialisten van Managed Services staan u graag te woord.