Deze dienst borgt de dienstverlening die op locatie bij de klant moet plaatsvinden aangaande de beheerde IT componenten in de vorm van lokale ondersteuning bij vragen, storingen en verzoeken.