Managed Services Remote Support borgt de specialistische kennis van beheerde IT componenten, kennis bij het Managed Services team van de klantomgeving en het effect van storingen op het primaire bedrijfsproces en ondersteuning in geval van vragen, storingen en verzoeken.

Managed Services

Managed Services stelt periodiek een overzicht op van ICT componenten die zij in beheer heeft bij haar klanten en de aanwezige kennis binnen het team. Hieruit volgt jaarlijks een opleidingsplan met als doel kennis van de (beheerde en te beheren) componenten minimaal te borgen over 2 medewerkers. Daarnaast vinden er periodieke kennissessies met het team van Nováccent Managed ICT B.V. plaats waarin de klantomgeving en de evt. wijzigingen die hebben plaatsgevonden worden besproken om zodoende het Managed Services team goed op de hoogte te houden van klantontwikkelingen. Voor het uitvoeren van de dienst remote support wordt een beveiligde verbinding opgezet met de klant, waarmee Managed Services in geval van storingen direct vanaf afstand kan starten met het oplossen van de incidenten en problemen.

Meer informatie over Remote Support

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Onze remote support specialisten helpen u graag verder!