Deze dienst borgt de aanname, registratie, prioriteitstelling, routering en voortgangsbewaking van meldingen (incidenten, problemen en wijzigingsverzoeken).

Servicedesk

Nováccent Managed ICT b.v. heeft een 2e lijns ‘skilled’ servicedesk, die meldingen zelf kan oplossen of, als deze te complex blijken, kan doorzetten naar de 3e lijns support. De servicedesk van Managed Services maakt voor de afhandeling van servicemeldingen gebruik van een service management applicatie (TOPdesk), van waaruit een melding wordt voorzien van een identificatienummer. Dit nummer wordt samen met een beschrijving van de melding naar Klant gemaild. Indien de servicedesk een melding niet zelf kan afhandelen, dan wordt ondersteuning gevraagd van 3e lijns (specialistische) support. Bij het doorsturen van een melding naar 3e lijns support blijft de servicedesk de centrale coördinatie van en communicatie over de melding verzorgen. Zodra naar tevredenheid van Klant de vraag is beantwoord, de storing is afgehandeld of het verzoek is geïmplementeerd krijgt Klant via mail een bevestiging van de afronding van de melding.

Network Operating Center

Alle werkzaamheden worden verricht vanuit het NOC (Network Operating Center) te Amersfoort waar we alle managed klantsystemen continue monitoren.

U kunt de servicedesk mailen of bellen op 033 – 456 2762.