Deze dienst borgt actieve ondersteuning door specialisten. In geval van hoge prioriteit worden storingen buiten het servicedeskvenster geregeld. De stand-by dienst kan worden afgenomen in combinatie met de dienst ‘monitoring & rapportage’.

Managed Services werkt met een klantenteam van maximaal 4 medewerkers die meedraaien in de stand-by dienstverlening. Alleen de medewerkers met voldoende technische kennis draaien mee in de stand-by, daar we er vanuit gaan dat ten tijde van een hoge prioriteit storing meer specialistische kennis verreist is. De klant ontvangt een separaat telefoonnummer en een klantcode waarmee zij direct contact kan zoeken met de betreffende stand-by medewerker van Managed ICT. Daarnaast worden de meest kritische systemen in de sms-alerting opgenomen, zodat pro-actief geacteerd kan worden in geval van een storing.