Binnen Managed ICT voert Project Services projecten uit voor nieuwe en uitbreiding van bestaande klanten. Wij hebben de beschikking over diverse specialisten die concepten, high level designs, migratiepaden en implementaties kunnen ontwerpen, beschrijven en uitvoeren. Onze eigen Prince2 gecertificeerde Projectleider zorgt er tevens voor dat projecten volgens planning en budget verlopen en dat u time en event driven op de hoogte wordt gehouden.

Nováccent Project Services pragmatisch in aanpak!

Middels onze expertise en kwaliteitsborging doorloopt Project Services projecten met verschillende vraagstukken. Uw visie vertaald in uw (nieuwe) omgeving vraagt om deskundigheid en een, naar onze mening, pragmatische aanpak. Project Services stelt zich op als partner binnen uw organisatie om zo tot een effectieve afhandeling van uw project te komen.

Inzet van specialistische architecten

Onze architecten helpen onze klanten die aan de vooravond staan van een transitie, groei, overname of verkoop. Wij gaan graag de technische uitdaging aan om samen met onze klanten deze koerswijziging te realiseren.

Het kenmerk van een goed advies of een succesvolle implementatie is zowel brede als diepgaande vakkennis en benodigde ervaring. Onze specialisten zijn expert op het gebied van infrastructuren. Zij beschikken over de noodzakelijke ervaring en persoonlijke competenties om de meest complexe implementatietrajecten met voorspelbaar succes te laten verlopen. Dat noemen wij Vakwerk!

Expertisegebieden van Project Services

  • Databases
  • Servers
  • Virtualisatie
  • Storage
  • Netwerk
  • Autorisatie en security.

Managed Services beheert en monitort

Op deze vakgebieden biedt Nováccent Managed Services ook beheer aan! Any place, any where en any how? Heeft u  slapeloze nachten wanneer u aan cybercriminaliteit denkt of als u aan de next step denkt? Bent u bang dat uw informatie in handen van vage individuen komt? Allemaal vragen waar onze specialisten dagelijks mee te maken hebben. Schroom niet, velen zijn u voorgegaan en hebben inmiddels al grote stappen gemaakt. Onze specialisten nemen graag de uitdaging aan om samen met u het pad naar de toekomst te bewandelen dat past bij uw ambities. Neem gerust contact met ons op. Samen met u vinden we zeker een passend antwoord op al uw vragen.