Network Architecture Services. Netwerken worden steeds complexer. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de beschikbaarheid en flexibiliteit van ICT infrastructuren. Daarnaast moet sneller ingespeeld kunnen worden op de snel veranderende situaties.

Network Architecture

De service line Network Architecture Services van Nováccent zorgt ervoor dat uw netwerk beschikbaar, toegankelijk, snel en veilig blijft. Voor uw beeldvorming is het uitgebreide dienstenpakket teruggebracht tot vier kerndiensten.

Analyse

Nováccent meet en analyseert uw ICT-infrastructuren om eventuele problemen te achterhalen. Hierdoor kunnen de betrouwbaarheid, stabiliteit en snelheid van uw ICT-infrastructuren gewaarborgd en verbeterd worden.

Advies

Nováccent adviseert uw organisatie hoe de IT-netwerken, datacenters en dataopslag verbeterd en geoptimaliseerd kunnen worden. Ook adviseert Nováccent hoe bijvoorbeeld Cloud Computing effectief kan worden ingezet en geïmplementeerd.

Voor fuserende en opsplitsende organisaties biedt Nováccent een migratieplan aan. Wijzigingen in de ICT-omgeving vinden daardoor op een goede en efficiënte manier plaats.

Implementatie

Nováccent ontwerpt en implementeert een passend netwerkpakket voor uw organisatie. Denk hierbij aan de realisatie van een toekomstvaste ICT-infrastructuur, maar ook aan bijvoorbeeld de integratie de mobiele apparaten van uw medewerkers in uw organisatienetwerk. Daarnaast ondersteunt Nováccent bij implementatietrajecten om data effectiever en efficiënter op te slaan en te kunnen raadplegen. Zo blijven uw netwerk en data altijd beschikbaar en toegankelijk.

Beheer

Nováccent kan het beheer van uw ICT-systemen, -infrastructuren en applicaties geheel of gedeeltelijk van u overnemen.

Zie ook Managed Services.