Alle investeringen in ICT zijn overbodig als de organisatie zich onvoldoende bewust is van de beveiligingsrisico’s die men loopt. Het is daarom belangrijk dat uw ICT-omgeving optimaal beveiligd is en dat uw medewerkers bewust zijn van de risico’s.

De service line Security & Compliance Services van Nováccent helpt u bij de beveiliging van uw data en uw ICT-omgeving. Ook zorgen de security specialisten van Nováccent ervoor dat uw ICT-omgeving voldoet aan de laatste beveiligingsnormen. Voor uw beeldvorming is het uitgebreide dienstenpakket teruggebracht tot vier kerndiensten.

Analyse

Nováccent voert diverse audits of scans bij u uit om te bepalen waar uw organisatie het kwetsbaarst is. Ook analyseert Nováccent wat de gevolgen zijn voor uw organisatie in het geval van een cybercrime-aanval. Tot slot zorgt Nováccent ervoor dat uw ICT-beveiliging voldoet aan de laatste wet- en regelgeving en beveiligingsnormen.

Advies

Nováccent adviseert uw organisatie op het gebied van beleidsvorming omtrent informatiebeveiliging en welke stappen u kan nemen om risico’s te verkleinen. Om uw medewerkers meer bewust te maken van beveiligingsrisico’s, biedt Nováccent ‘Security Awareness-trainingen’ aan.

Implementatie

Nováccent helpt uw organisatie bij de realisatie van een beveiligingsarchitectuur. De security specialisten van Nováccent ontwerpen deze op basis van het totale dreigingsbeeld, zodat u er jaren mee vooruit kan. Ook biedt Nováccent oplossingen voor het borgen en bewaken van de veiligheid van applicaties, data- en infrastructuren.

Beheer

Nováccent bewaakt en beveiligt uw ICT-systemen, -infrastructuren en applicaties door deze voortdurend te monitoren. U hoeft zich daarom geen zorgen meer te maken over de veiligheid van uw informatie.

Zie ook Managed Services en Security Operations Center.