Steeds meer organisaties overwegen om (delen van) hun infrastructuur, applicaties en informatie in de Cloud te plaatsen. Daarnaast wordt het nieuwe werken steeds meer gemeengoed. Hoe pak je dit veilig en gecontroleerd aan? Met onze expertise zijn we in staat om u door het “Woud” aan regelgeving en best-practice heen te begeleiden.

Visie en Strategie Mobile Security

Nováccent heeft visie op het gebied van Cloud Computing en Mobile Security. We zijn in staat om samen met u een goede visie en strategie te ontwikkelen voor Cloud Computing, Mobile Security, BYOD, etc. De volgende vragen komen onder andere aan de orde:

  • Welke technische, organisatorische, procesmatige en juridische maatregelen moeten er getroffen worden om op een verantwoordelijke wijze Cloud Computing te introduceren?
  • Hoe kunnen we de Cloud omgeving met de bestaande IT infrastructuur integreren?
  • Hoe zorgen we ervoor dat er naadloos kan worden samengewerkt met partners?
  • Hoe kunnen we deze nieuwe diensten op een veilige manier faciliteren?

Bring Your Own Device

Door het fenomeen BYOD en het feit dat er allerlei “personal” clouddiensten ontstaan zoals Dropbox, waarmee men bedrijfsinformatie kan synchroniseren tussen de eisen IT infrastructuur en het persoonlijke device, ontstaat er voor de IT organisatie een hoofdpijndossier. Men kan het niet weigeren, aangezien het verzoek doorgaans komt vanuit de directie van het bedrijf en het ook feitelijk haast niet is tegen te houden. Men kan het ook niet negeren. Men moet feitelijk meebewegen en de risico’s zoveel mogelijk beheersbaar houden. Oplossingen zoals Mobile Device Management etc helpen hierbij.