Cybercrime is het ontplooien van criminele activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van informatie technologie middelen.

Cybercrime is dagelijks in het nieuws. Steeds vaker vinden ernstige incidenten plaats bij zowel grote als kleine organisaties. Denk hierbij aan het “Dorifel virus”, “Diginotar Hack”, “Stuxnet”, etc. Het vaststellen van de risico’s en het vervolgens treffen van effectieve en efficiënte maatregelen zijn vaak van groot belang.

Nováccent heeft de volgende diensten en oplossingen ontwikkeld:

Cybercrime Quickscan

De Cybercrime Quickscan (CCQS) is een door Nováccent ontwikkelde dienst waarmee u snel en adequaat inzicht krijgt in de cybercrime risico’s voor uw organisatie. Voor meer informatie zie de brochure onderaan deze pagina .

Security Incident Response Plan

100% veiligheid bestaat niet, vroeg of laat wordt elke organisatie geraakt door een beveiligingsincident. Organisaties die geen voorbereidingen hebben getroffen (zoals duidelijke gedefinieerde procedures,vastgelegde taken en verantwoordelijkheden) handelen dit soort incidenten op ad-hoc basis af. Dit resulteert in inefficiëntie, onnodige kosten en risico’s. Het Security Incident Response Plan beschrijft hoe een organisatie reageert op bepaalde type security incidenten (scenario’s). Dit kan voor elke organisatie anders zijn. Wij denken graag met u mee om een passende oplossing te vinden.

Security Information & Event Monitoring (SIEM)

De meeste organisaties hebben inmiddels wel maatregelen genomen om risico’s met betrekking tot informatiebeveiliging te beperken. Firewalls, Anti-virus, gebruik van sterke authenticatie, etc. zijn gemeengoed geworden. Echter door de grote hoeveelheid aan (log)informatie van deze securitycomponenten is het onmogelijk geworden om deze informatie goed te kunnen beoordelen op beveiligingsrisico’s. Door het inzetten van een Security Information & Event Monitoring oplossing kan deze grote bulk aan loginformatie centraal worden opgeslagen en kunnen er verbanden tussen gebeurtenissen worden gelegd. Mogelijke dreigingen worden beter en sneller zichtbaar gemaakt. Wij helpen u graag om tot een succesvolle SIEM implementatie te komen, van advies, ontwerp tot realisatie.