Sinds 1 december 2013 zijn organisaties die diensten aanbieden via DigiD verplicht zich te conformeren aan de DigiD-beveiligingsnorm die is vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit besluit heeft ook consequenties voor u! Zo moeten alle organisaties die gebruik maken van DigiD jaarlijks een DigiD-audit uitvoeren. Ook dient er een penetratietest en vulnerability scan uitgevoerd te worden.

DigiD Assessment uitvoeren

Nováccent voert samen met partner BKBO het DigiD-assessment voor u uit volgens een bewezen methodiek en voor een zeer concurrerende prijs waarbij kwaliteit voorop staat en u ontzorgt wordt. Gedurende het gehele DigiD-assessment heeft u één vast aanspreekpunt.

 Waarom DigiD Assessment door Nováccent?

  • Zeer ervaren EDP-auditors die kennis hebben van de overheid, zorg  en gemeentes;
  • Gecertificeerde en ervaren ethical hackers die kennis hebben van de nieuwste technieken;
  • Gebruik van zowel commerciële als open source pentesting tools;
  • Heldere rapportages;
  • Interne kwaliteitsreviews;
  • Controles op ‘false positives’;
  • Scherpe en heldere prijsstelling.

DigiD Referenties

Meer informatie over DigiD

 Neem voor meer informatie en voor onze tarieven contact op met één van onze accountmanagers of download onze folder!