Information Rights Management (IRM) is een methode om op controle te blijven houden op gevoelige digitale informatie (digitale documenten, emails, presentaties, etc.). Het behouden van de controle is gescheiden van de creatie, inzien, mutatie en distributie van de informatie. IRM technologie wordt gebruikt om digitale informatie op een adequate wijze te beveiligen. Informatie dat met IRM wordt beveiligd is met name financiele informatie, management informatie en Intellectueel Eigendom.

IRM technologie biedt de volgende functionaliteiten:

  • Het beheersen van het gebruik van de informatie zoals: copy & paste, verhinderen van print screen, printen, etc. Industrie standaard voor encryptie;
  • Een rechtenmodel, ook wel policy, voor het vereenvoudigen van classificatie van de informatie;
  • Offline toegang tot informatie dat met IRM is beveiligd voor een bepaalde periode;
  • Audit trail dat alle handelingen op de informatie van gebruikers bijhoudt, evenals ook wijzigingen van de rechten op de informatie.

Met Information Rights Management wordt vastgesteld:

  1. WIE toegang heeft tot de informatie;
  2. WAT de gebruikers met informatie mogen doen;
  3. WAAR de gebruikers toegang tot de informatie hebben;
  4. WANNEER de gebruikers de informatie kunnen gebruiken.

Data Loss Prevention

IRM technologie voorkomt ongeautoriseerd toegang tot en het verlies van gevoelige digitale informatie. Hiermee wordt voorkomen dat gevoelige informatie wordt misbruikt en verspreid naar derden.

Data classificatie

Binnen Data Management is data classificatie een middel om het gevoeligheidsniveau en de daarbij horende authorisaties van digitale informatie vast te stellen. Information Rights Management biedt de mogelijkheid om digitale informatie te classificeren volgens het classificatie-beleid van de organisatie. Hiermee biedt u medewerkers een tool om het data classificatie beleid na te leven.

Ontwerp, realisatie en implementatie

Nováccent biedt organisaties ondersteuning bij het opstellen en inrichting van Information Rights Management. Tevens bieden bij ondersteuning bij het bepalen van een rechtenmodel voor gevoelige digitale informatie.