Alle genomen beveiligingsmaatregelen zijn overbodig als de gebruiker onvoldoende bewust is van de risico’s en niet bereid is om de geldende beveiligingsmaatregelen op te volgen conform het beleid van uw organisatie. Onze specialisten helpen u graag met het verhogen van het beveiligingsbewustzijn binnen uw organisatie.

Security Awareness Programma

Een van de meest effectieve methode om te voorkomen dat medewerkers informatiebeveiliging gerelateerde fouten maken, is het uitrollen van een bedrijf breed security awareness programma die gebruik maakt van verschillende communicatiekanalen (zoals “old school” posters, e-mail en “new school” Twitter, facebook, blogging). Hierdoor zijn medewerkers op de hoogte van het informatiebeveiligingsbeleid, procedures en best practices. Onze specialisten helpen u graag met het opzetten van zo’n programma.

Workshop Security Awareness

De workshop heeft als doel om het beveiligingsbewustzijn van de medewerkers te verhogen. Dit programma wordt op maat met de klant samengesteld en bestaat uit twee onderdelen:

Deel 1: “Verhogen van urgentiebesef” Wat is de actuele situatie? Wat zijn de gevolgen als er niets verandert? Wat zijn mogelijke oplossingen? Hoe werkt het? Wat is ervoor nodig, qua gedrag van mensen?

Deel 2: “Verhogen van veranderbesef” Mensen kunnen wel veranderen maar willen niet veranderd worden! Wat zijn de elementen van motivatie? Hoe kun je dat inzicht effectief gebruiken om veiliger te werken? Maar hoe komt het dan dat we toch niet doen wat de bedoeling is? Wat is de psychologie achter het sociaal dilemma? Welke eerste stap kunnen we zelf zetten?