Continu bewaking tegen cybercrime

Waarom is actieve bewaking nodig?

De digitalisering in de maatschappij neemt hand over hand toe. Bedrijven investeren geld in IT-oplossingen en diensten. Echter er ontstaan nieuwe risico’s in de praktijk, zo blijkt uit de berichtgeving in de diverse media. Je kunt niet vertrouwen op louter preventieve maatregelen. Al is het slot op de deur nog zo goed, als de inbreker binnen wil komen, dan lukt dat altijd. Zaak is om de inbraak op tijd te kunnen detecteren, om eventuele diefstal te voorkomen en om  vervolgschade te beperken. Vrijwel alle bedrijven werken met gevoelige informatie of persoonsgegevens. Als deze informatie in verkeerde handen komt, ontstaat er mogelijk vervolgschade, zoals imagoschade, voor organisaties.  De toenemende dreigingen en beveiligingsincidenten leiden steeds vaker tot verplichte beveiligingsnormen voor bedrijven en overheidsinstellingen. Uit dit alles blijkt dat preventie niet voldoende is, maar detectie en response minstens net zo belangrijk zijn. Voor veel organisaties is het onmogelijk afdoende detectiemaatregelen te nemen. Middels de security monitoring dienst biedt Nováccent hier een oplossing voor.

Wat doet de Security Monitoring dienst van Nováccent?

De Nováccent Security Monitoring dienst combineert de log informatie van verschillende systemen zoals Firewall, Proxy, AD etc. binnen uw netwerk. De log informatie wordt gefilterd, gecombineerd en gecategoriseerd om potentiële dreigingen te signaleren.
Onze Security management console biedt een overzichtelijke interface om de bedreigingen in beeld te brengen en vanuit één punt de logfiles van verschillende systemen te onderzoeken naar de bron van de bedreiging.
Rapportages worden  voor u op maat gemaakt  voor het in beeld brengen van potentiële bedreigingen in transacties en processen waar sprake is van gevoelige data of beschermde persoonsgegevens. Nováccent heeft op basis van jarenlange ervaring bij het uitvoeren van assessments en vulnerability scans, Security rapportages ontwikkeld waarbij compliancy aangetoond kan worden voor DigiD, NEN7510 en ISO27001/2.
Vanuit ons Security Operations Center, wordt uw omgeving bewaakt en bedreigingen geanalyseerd.
Op verzoek kunnen wij ook voor u noodzakelijke handelingen uitvoeren om verdere schade te voorkomen.

Hoofdkenmerken

Centraal overzicht van loginformatie

 Onze tools brengen alle informatie van verschillende logs bij elkaar waarbij  de Security Experts van Nováccent relaties leggen en context toevoegen.

Aanvallen direct in beeld

 Misbruik van accounts, poort scans, connecties naar botnet servers en andere bedreigingen kunnen gesignaleerd worden.

Concrete rapportages

 Diverse gedetailleerde rapporten bieden u overzicht over kwetsbaarheden en kunnen invulling geven aan uw compliancy requirements.

Concreet advies voor het voorkomen of beperken van schade

 Tijdige signalering voorzien van een advies met concrete maatregelen kunnen veelal de schade beperken.