Secure Data Infrastructure Management
Nováccent biedt diensten aan op het gebied van Secure Data Infrastructure Management (SDIM). De gedachte erachter is dat in onze toenemend complexe informatiemaatschappij het op een veilige en altijd beschikbaar en toegankelijke infrastructuur beheren en beheersen van data de kern is voor de continuïteit van elke organisatie. De trefwoorden daarbij zijn veilig, toegankelijk, infrastructuur en vooral data.

De data centraal
Data (en dus informatie en kennis) is het hart van elk informatiesysteem. Voor het nemen van besluiten in een organisatie is niet bepalend welke applicatie ervoor gebruikt is, maar wel de informatie die daar uit voortkomt. Informatie die gebaseerd is op interne en/of externe data. We zien dat de IT-organisaties de meeste tijd besteden aan het selecteren, implementeren en beheren van applicaties. De toenemende complexiteit maakt het beheren en beheersen van de data en de infrastructuur, die voor een deel buiten de organisatie liggen (denk aan externe datacentres, SAAS-oplossingen of werken in The Cloud), moeilijker en deels onoverzichtelijker.

SDIM behelst het inrichten en beheren van het geheel aan maatregelen en middelen die nodig zijn om de continuïteit van de data en de veilige toegang daartoe via de infrastructuur te waarborgen. Het betreft:

  • de data en de infrastructuur zelf;
  • processen, methoden en technieken;
  • producten, tools en andere ondersteunende hulpmiddelen;
  • mensen en competenties.

Bij dit alles staat de data centraal: het meest kostbare en tegelijkertijd kwetsbare bezit van de informatieorganisatie. Deze data is aanwezig op een goed en gestructureerd beheerde infrastructuur. Om toegang te krijgen tot deze infrastructuur en daarmee tot de data is het nodig de toegang tot de infrastructuur en de data en de beheersprocessen eromheen goed in te richten. SDIM helpt u en ons daarbij!