In het huidige informatietijdperk is het delen van (gevoelige) informatie een vanzelfsprekendheid geworden. Ongeacht of dit via e-mails, portals, mobiele apparaten of cloud-omgevingen plaatsvindt, kunnen de risico’s op het misbruik en het lekken van deze informatie toenemen. Met behulp van Seclore FileSecure kunnen deze risico’s geminimaliseerd worden.

Seclore FileSecure is een Information Rights Management (IRM) oplossing om digitale documenten op een adequate wijze te beveiligen. Op een manier dat het eigenaarschap geborgd blijft en de eigenaar de controle blijft houden op het digitale document. Seclore FileSecure is de meest gebruiksvriendelijke integratie oplossing voor Information Rights Management. Met Seclore FileSecure bepaalt u:

  1. WIE toegang hebben tot het document;
  2. WAT mag de gebruiker dan met het document kan doen (lezen, wijzigen, printen, doorsturen, etc.;
  3. WANNEER mag de gebruiker het document kan gebruiken (datum, tijdsperiode);
  4. WAAR de gebruiker het document kan gebruiken.

Traditionele informatiebeveiligingsoplossingen richten zich op het beveiligen van bijvoorbeeld het transport van documenten, het beveiligen van de poorten van het netwerk, enzovoorts. Seclore FileSecure richt zich op het beveiligen van het document zelf, ongeacht de wijze waarop het wordt gedeeld. Seclore FileSecure kent geen belemmering in het delen en verspreiden van informatie. Dit blijft mogelijk met de controle over het gebruik, ongeacht waar het document zich bevindt (binnen of buiten de organisatie) en de gebruikte verzendmethode (email, Cd’s, portals, DMS, mobiele apparaten, USB, etc.). FileSecure zorgt voor een complete “audit trail” (controlespoor) van alle geautoriseerde en niet geautoriseerde handelingen op een document. Deze audit trail wordt vastgelegd in een centraal logbestand. Hiermee ondersteunt FileSecure organisaties met het monitoren van het gebruik van digitale documenten en het aantonen van compliance met raamwerken als ISO, COBIT, SOx en PCI.

Exclusief aanbieder Seclore Filesecure

Nováccent is een exclusief aanbieder van Seclore FileSecure in de Benelux. Seclore Technology (onderdeel van IIT, Bombay) is een toonaangevende leverancier van informatiebeveiligingsoplossingen op het gebied van Information Rights Management (IRM) en veilige outsourcing. Deze expertise ligt in de bescherming van informatie nadat deze is gecreëerd, ongeacht de locatie of de wijze van overdracht. In 2012 is Seclore Technology door Gartner uitgeroepen tot ‘Cool Vendor’ in diverse Cool Vendor 2012 rapporten van Gartner. Het rapport benoemt innovatieve leveranciers; leveranciers waarvan bedrijven het zich niet kunnen permitteren om daar geen kennis van te nemen.

Heeft u specifieke vragen neem dan gerust contact met ons op. Samen met u vinden we zeker een passend antwoord.